Biên bản thỏa thuận
LỄ RA MẮT LIÊN MINH - KHỞI ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN MỚI
Viết bởi DUYEN   
Thứ hai, 20 Tháng 9 2010 14:47

Sáng ngày 16/09/2010, lễ ra mắt liên minh Doanh nghiệp Rau Quả -Hồng Sơn- Hàm Hiệp đã được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của đại diện Ban Quản Lý dự án ACP Bình Thuận, các ban ngành  địa phương, Doanh nghiệp và các tổ chức nông dân tham gia liên minh. Trong buổi lễ ra mắt, biên bản thỏa thuận về việc cam kết thực hiện kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất đã được ký kết và khởi đầu cho một quá trình dài với nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện kế hoạch kinh doanh và xây dựng liên minh sản xuất thanh long theo hướng hợp tác lâu dài, bền vững.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 16 Tháng 10 2010 14:49
 
Biên bản thỏa thuận - LMSX Phương Giảng - Phú Hội
Viết bởi DUYEN   
Thứ tư, 28 Tháng 7 2010 09:21

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

Về việc Cam kết thực hiện Kế hoạch kinh doanh liên minh sản xuất

Phương Giảng – Phú Hội

 

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án cạnh tranh nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án - Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 477/UBND-SNN ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Công văn số 5989/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt các nội dung liện quan đến các hợp phần A,B của Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch kinh doanh các liên minh sản xuất ngày 15 tháng 01 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-SNN ngày 01 /02/2010 của Giám đốc Sở NN&PTNT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh liên minh sản xuất thanh long Phương Giảng – Phú Hội thuộc hợp phần B – Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Đọc thêm....

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 7 2010 11:15
 
Biên bản thỏa thuận Lộc Tú - Trần Sơn - Vũ DUy Ba
Viết bởi DUYEN   
Thứ tư, 28 Tháng 7 2010 08:32

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

Về việc Cam kết thực hiện Kế hoạch kinh doanh liên minh sản xuất

Thanh long Lộc Tú – Trần Sơn – Vũ Duy Ba

 

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án cạnh tranh nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án - Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 477/UBND-SNN ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Công văn số 5989/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt các nội dung liện quan đến các hợp phần A,B của Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch kinh doanh các liên minh sản xuất ngày 15 tháng 01 năm 2010

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-SNN ngày 01/02/2010 của Giám đốc Sở NN&PTNT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh liên minh sản xuất thanh long Lộc Tú – Trần Sơn – Vũ Duy Ba thuộc hợp phần B – Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết....

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 7 2010 11:19